Beyond M

para empresas e industrias

0 h
Tiempo de vuelo
0 kg
Peso máximo de carga útil
0 kg
Peso máximo de despegue
0 km/h
Máxima velocidad
0 km/h
Velocidad de crucero

Dron potente, fiable y flexible para tu negocio

Características principales

 • Tipo de combustible: Gasolina
 • Capacidad del tanque: 55L
 • Consumo de combustible por hora: 12 — 16L
 • Motor: motor de cuatro tiempos

Condiciones de operación

 • Rango de temperatura: ‑30°C a +45°C
 • Velocidad máxima del viento: 15 m/s
 • Precipitación: hasta 1 mm/h*
 • Transmisión 5G y LTE a YouTube


*excepto para las áreas de formación de hielo

No Data Found 

Funcionalidad principal

 • Despegue y aterrizaje vertical automático;
 • Todo el vuelo en modo automático: desde el despegue hasta el aterrizaje
  Vuelo por waypoints;
 • Planificar la ruta de vuelo con anticipación;
 • Cambio rápido del punto de aterrizaje;
 • Ajuste de ruta durante la misión de vuelo;
 • Control de carga útil durante el modo de vuelo;
 • Mostrar la ubicación de la aeronave no tripulada en un mapa;
 • Descargar mapas en varios formatos, así como descargar desde servidores de mapas (Google, etc.);
 • Transmisión en tiempo real de una señal de video desde una aeronave no tripulada a una estación de control en tierra;
 • Transmisión en tiempo real 5G/LTE de una señal de video desde un avión no tripulado directamente a YouTube (u otra plataforma de transmisión de Internet);
 • Seguimiento del vuelo de una aeronave no tripulada y sus parámetros (altitud, velocidad, calidad de la señal de la estación de control en tierra, carga de la batería) durante el vuelo en tiempo real;
 • En caso de pérdida de la señal de comunicación, regreso al lanzamiento, continuación del vuelo siguiendo la ruta, o eligiendo otro escenario;
 • Referenciación geodésica de las imágenes obtenidas con la cámara a sus coordenadas geográficas;
 • Siguiendo la altitud del terreno.

¡Trabajemos juntos!

Programemos una llamada rápida para obtener más información sobre cómo desea utilizar nuestros drones. Alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Todos los campos del formulario son obligatorios.

Casos de uso

Recopilación y procesamiento de datos
Inspecciones de infraestructura, objetos de construcción y sitios.
Misiones de carga y rescate
La entrega de carga precisa, confiable y rápida, incluso en condiciones difíciles, está resolviendo sus desafíos. Si trabaja en la construcción, logística, emergencia, área industrial, el dron helicóptero lo ayuda a ser más avanzado, más rápido, más seguro, simplemente mejor.
Misiones especiales
Evaluar la efectividad de las acciones de respuesta a emergencias.
Operaciones de búsqueda y rescate.
Patrulla de hielo.
Detección y extinción de incendios.
Trabajos químicos aéreos.
Previous slide
Next slide

Beneficios de las soluciones Unmanned Helicopters

Sin operaciones terrestres

Adquisición de datos relevantes y completos sobre áreas e infraestructuras de gran escala y difíciles de alcanzar. Entrega rápida de carga frágil y peligrosa independientemente de la infraestructura vial. 

Sin inspecciones intensivas en mano de obra

Rápida ejecución de tareas. Adquisición de datos oportunos y de precisión. Reducción de costes laborales. Sin riesgo para la vida y la salud del personal. 

No hay misiones de helicópteros pilotados

Reducción de costes asociados a la formación del personal de vuelo y mantenimiento. Sin incidentes en vuelo y accidentes con personas. 

Newsfeed

¡Vamos a trabajar juntos!

Contáctenos directamente a través de la dirección de correo electrónico info@unmannedhelicopters.aero (o envíenos un mensaje utilizando el formulario de contacto a continuación. Todos los campos del formulario son obligatorios).

Privacy Policy

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://unmannedhelicopters.aero.
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: UVR Europe
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@unmannedhelicopters.aero
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo — nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberfolks.pl
Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60–829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.
Pod adresem https://cyberfolks.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Firma hostingowa:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.), powołała Inspektora Ochrony Danych.


Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy pocztowi
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora


Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.


Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e‑mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e‑mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Urządzenia mobilne:

Travaillons ensemble!

Contactez-nous directement par email info@unmannedhelicopters.aero (ou envoyez-nous un message en utilisant le formulaire de contact ci-dessous. Tous les champs du formulaire sont obligatoires).

Lass uns zusammen arbeiten!

Kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail-Adresse info@unmannedhelicopters.aero (oder senden Sie uns eine Nachricht über das unten stehende Kontaktformular. Alle Formularfelder sind Pflichtfelder).

Jesteśmy otwarci na współpracę!

Skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez adres email info@unmannedhelicopters.aero (lub wyślij nam wiadomość poprzez formularz umieszczony poniżej. Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.)

Let’s work together!

Contact us directly by email address info@unmannedhelicopters.aero (or send us a message using the contact form below. All form fields are required).